Dziewczynka podczas zajęć w szkole

Jak pomóc zdolnym dzieciom? Programy wsparcia zdolnych dzieci

Zdolne dziecko – jakie jest? Dzieci zdolne wyróżniają się wyższą inteligencją i szczególnymi umiejętnościami. Potrafią szybciej wykonać określone zadanie od pozostałych….Zdolne dziecko – jakie programy? Dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach i umiejętnościach, mogą liczyć na wsparcie ze specjalnych programów edukacyjnych. rodzina w , ,