Przemoc domowa

Jak pomóc osobom dotkniętym przemocą domową?

Niebieska karta Procedurę pomocy osobom dotkniętym przemocą domową nazywa się Niebieską Kartą. Jest to dokument, który wypełnia funkcjonariusz policji lub pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej po stwierdzeniu występowania przemocy w rodzinie….W przypadku złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Niebieska Karta może stanowić dowód w sądzie. rodzina w ,