niebieska-karta-co-to

Co to jest Niebieska Karta? Jak wygląda procedura przyznania Niebieskiej Karty?

Kto zakłada Niebieską Kartę? Niebieska Karta może zostać założona przez policję. Bardzo często tę procedurę rozpoczyna również pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej….Wbrew powszechnej opinii założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. NK jest jedynie informacją dla służb i opieki społecznej, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy. rodzina w , ,