Przemoc domowa

Jak pomóc osobom dotkniętym przemocą domową?

Przemoc domowa a wzywanie policji Niebieska karta Schronienie dla osób dotkniętych przemocą domową Pomoc psychologiczna i prawna Przemoc domowa – jak pomóc? Przemoc domowa może przybierać różną formę, zarówno psychiczną, jak i fizyczną oraz seksualną. rodzina w , , , , , ,