jak złożyć wniosek o 500+

500+ dla rodzin – jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Rządowy program „Rodzina 500+” jest realizowany od 2016 roku, jego założenia mają na celu wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci i poprawienie sytuacji demograficznej na terenie naszego kraju. Komu przysługuje i jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+?

500+ dla rodzin – komu przysługuje?

Popularny i w opinii niektórych osób kontrowersyjny temat dotyczący programu 500+ dla rodzin przysparza wielu pytań. Pierwszym z nich jest katalog rodzin, którym 500+ przysługuje. Zakres uprawnionych do pobierania comiesięcznego świadczenia w kwocie 500 zł w początkowych latach realizacji projektu był ograniczony. W okresie od kwietnia 2016 roku do czerwca 2019 roku pieniądze w wymienionej kwocie mogli pobierać rodzice, opiekunowi prawni lub faktyczni dziecka drugiego lub kolejnego w wieku do lat 18. Pieniądze kierowane były też do rodzin, w których wychowywane było jedno dziecko, tutaj jednak obowiązywało kryterium dochodowe.

W dniu 1 lipca 2019 roku przepisy dotyczące programu 500+ dla rodzin uległy zmianie, zakres rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia został rozszerzony. Od tego czasu pieniądze z „Rodzina 500+” kierowane są do wszystkich dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Bez znaczenia pozostaje kwota dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Istotne, że pieniądze mogą uzyskać dzieci biologiczne, adoptowane, dodatkowe wsparcie przeznaczone jest też dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina 500 + a praca za granicą

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł przysługuje także dzieciom, których jedno z rodziców podjęło pracę zarobkową poza granicami Polski. Trzeba się jednak liczyć z tym, że pieniądze mogą trafić na wskazane konto z opóźnieniem.

Co zrobić, aby uzyskać 500+ dla rodzin?

Ubiegając się o środki z programu „Rodzina 500+” należy złożyć odpowiedni wniosek, można zrobić to zarówno w sposób tradycyjny oraz drogą elektroniczną. Chcąc złożyć papierowy formularz trzeba udać się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, gdzie pracownicy udzielają pomocy w wypełnieniu wniosku. Wypełniony formularz można przesłać też listownie, za pośrednictwem poczty.

Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ dla rodzin można złożyć online poprzez portal Emp@tia, kanał bankowości elektronicznej lub portal PUE ZUS. Ważne, że wniosek składany w standardowej sytuacji nie wymaga żadnej dodatkowej dokumentacji, załączniki potrzebne są jedynie w indywidualnych przypadkach.

Kiedy złożyć wniosek o 500+ dla rodzin?

Wnioskując o 500 zł na dziecko, które urodziło się np. w listopadzie 2019 roku, rodzic lub opiekun prawny na złożenie formularza ma 3 miesiące od dnia jego narodzin. Zasada ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku, a pieniądze zostają wypłacone z wyrównaniem.

W stosunku do pozostałych dzieci pieniądze są obecnie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli formularz zostanie złożony w listopadzie 2019 roku to świadczenie trafi na konto wnioskodawcy najpóźniej do 31 stycznia 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.