Ukraińska flaga, pomoc

Gdzie wpłacać na Ukrainę? Lista zweryfikowanych zbiórek dla Ukrainy

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, tysiące osób ewakuowało się z kraju ogarniętego wojną. Trafili oni głównie do kraju nad Wisłą. Potrzeby są ogromne, a pomoc zorganizowana głównie oddolnie, choć w Polsce mamy bardzo wiele organizacji humanitarnych, które od wielu lat świadczą pomoc zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Poniżej lista zweryfikowanych zbiórek dla Ukrainy

Jak mogę pomóc obywatelom z Ukrainy?

Pomoc dla Ukrainy może być realizowana w różny sposób. Na ten moment wspierać należy przede wszystkich uchodźców, którzy znajdują się już na terenie Polski. Jeśli natomiast chcemy zaangażować się materialnie i rzeczowo „na froncie”, warto przekazywać rzeczy lub środki finansowe do organizacji, które wjeżdżają do kraju z misją medyczną.

Polska Akcja Humanitarna

PAH to chyba najbardziej rozpoznawalna organizacja humanitarna w Polsce. Powstała w 1992 roku i od tego czasu prowadzi działania pomocowe w różnych częściach świata, zwłaszcza w miejscach, których nie oszczędziły konflikty zbrojne. W Ukrainie PAH obecna jest od 2014 roku. Obecnie zbierane są środki na podstawową pomoc medyczną i żywność. Konwoje humanitarne docierają regularnie do miejsc w Ukrainie, gdzie znajdują się osoby, które musiały przemieścić się w głąb kraju, pomoc świadczona jest także w najbardziej narażonych na ataki obwodach donieckim i ługańskim. Link do zbiórki znajduje się tutaj: https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina.

Polska Misja Medyczna

Organizacją medyczną, która od wielu lat świadczy pomoc w krajach ogarniętych konfliktami, jest Polska Misja Medyczna, która kupuje głównie leki, bandaże i pakiety pierwszej pomocy dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Działa na terenie Polski, docierając z pomocą medyczną do grup wykluczonych, i na arenie międzynarodowej, wspomagając kraje ogarnięte konfliktami zbrojnymi. Wpłacić na zbiórkę można pod tym adresem https://pmm.org.pl/chce-pomoc.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Kolejną organizacją, która działa w zakresie międzynarodowych konfliktów, jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Organizacja skupia się na działaniach poza granicami Polski, świadcząc pomoc rzeczową, strukturalną i psychologiczną w rejonach najbardziej dotkniętych konfliktami i biedą. W Ukrainie pomaga w ewakuacji ludności i dostarcza pomoc humanitarną. Bezpośredni link do zbiórki to https://pcpm.org.pl/ukraina.

Polski Czerwony Krzyż

PCK to jedna z najstarszych organizacji w Polsce, która jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja działa od 1964 roku według statusu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny. PCK zbiera pieniądze na zakup żywności i materiałów opatrunkowych. Działania można wesprzeć, wpłacając dowolną kwotę na konto 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Ukraina”.

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie to działająca od wielu lat organizacja, która zajmuje się uchodźcami i repatriantami, przebywającymi na terenie Polski, budując społeczeństwo obywatelskie i wdrażając mechanizmy integracji międzykulturowej. Fundacja bardzo mocno zaangażowała się w pomoc na pograniczu polsko-białoruskim, gdzie organizacjom pomocowym utrudniono ustawowo dostęp, a pomoc humanitarna spadła na barki mieszkańców Podlasia. Fundacja wspiera także uchodźców z Ukrainy, którym oferuje pomoc prawną, psychologiczną i rzeczową. Pieniądze można wpłacić na fundację pod tym linkiem https://crm.ocalenie.org.pl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&lang=pl.

jeden komentarz dla “Gdzie wpłacać na Ukrainę? Lista zweryfikowanych zbiórek dla Ukrainy

  1. Jagoda says:

    Szkoda tylko, że coraz więcej osób, po wielkim zrywie, zapomina, że tam dalej toczy się wojna. A zbiórki i pomoc ustała, nikt już o tym nie mówi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.