Dziecko z sercem

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne, w czym pomaga prawnik rodzinie?

Prawo rodzinne to jeden z działów prawa cywilnego, które skupia się na kwestiach związanych ze stosunkami prawnym i funkcjonowaniem rodziny, także w powiązaniu z osobami trzecimi. To dość obszerna dyscyplina prawa, dlatego nie każdy wie, czym właściwie się mogą zająć prawnicy rodzinni. Jakie dokładnie sprawy obejmuje?

Czym jest prawo rodzinne?

Mówiąc o prawie rodzinnym, mamy na myśli jeden z działów należących do większej dziedziny, jaką jest prawo cywilne. Zawiera ono w sobie wszystkie przepisy związane ze stosunkami rodzinnymi, zarówno w kwestiach majątkowych, jak i niemajątkowych i dotyczy powiązań rodzinnych i ich stosunków między sobą oraz między osobami trzecimi.

W Polsce wszystkie przepisy są zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, Prawie Cywilnym oraz innych ustawach szczegółowych. Zawierają one wszelkie informacje o funkcjonowaniu rodziny, sposobów zawierania małżeństwa, kwestiach związanych z dyskryminacją, równouprawnienia, prawami dzieci oraz ochrony życia rodzinne i zawodowego.

To obszerna dziedzina prawa, dlatego osobom niezaznajomionym może być trudno zrozumieć, czym właściwie się zajmuje i jak działa. Dlatego przy wielu różnych sprawach, sięga się po pomoc prawną. Więcej informacji o prawie rodzinnym, można przeczytać na stronie www.adwokat-krzyzak.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne, gdzie jednocześnie warto zapoznać się z tym, jaki zakres usług obejmuje wsparcie adwokata.

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Zakres spraw, którymi zajmuje się prawo rodzinne, jest bardzo szeroki. Zalicza się tu między innymi kwestie związane ze stosunkami między małżonkami, czyli rozwody, separacje czy podział majątku i sporządzanie intercyzy. Dotyka to także dzieci, a konkretnie praw do opieki nad nimi, ustalanie władzy rodzicielskiej i alimentów, a także przy adopcji. Do adwokata rodzinnego, uda się także w sprawach dotyczących przestępstw małoletnich i przy ustalaniu kuratora.

Do tej dziedziny prawa należy także sporządzanie testamentów. Jak więc widać, jest tego całkiem dużo, dlatego ciężko jest dokładnie określić, co się w tym zawiera, zwłaszcza że każda z tych spraw jest też obszernie rozpisana.

W czym pomoże prawnik rodzinny?

W przypadku wielu spraw o podłożu prawnym pomoc adwokata jest nie tylko przydatna, ale też wręcz konieczna. Odnalezienie się w niuansach przepisów bywa trudne, co może generować problemy i konflikty, zwłaszcza w przypadkach trudnych. Do tego, stosunki rodzinne bywają napięta, zwłaszcza przy rozwodach, czy ustalaniu praw do opieki nad małoletnimi.

Adwokat nie tylko wie, jak się rozeznać w tym wszystkim, ale dodatkowo jego wsparcie może odciążyć psychicznie osoby w to zaangażowane. Oprócz tego jest on w stanie określić, jakie formalności trzeba spełnić i jakie są potrzebne dokumenty, sporządzi też wszystkie pisma, które będą wolne od błędów, co znacząco ułatwi załatwienie sprawy, bez zbędnego przedłużania. Adwokat rodzinny służy także radą, pokazując, jakie ma się możliwości w danej sytuacji.

Jakie są podstawowe zasady prawa rodzinnego?

Cały kodeks prawa rodzinnego, opiera się na kilku podstawowych zasadach, których najważniejszym wyznacznikiem jest dobro i bezpieczeństwo rodziny. Pierwszą podstawą to dziecka, jego prawa i to jak zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania. Kolejnym ważnym aspektem jest ochrona rodziny, które wyznacza zasady bezpieczeństwa dla tej podstawowej komórki społecznej, która powinna stanowić wyznacznik dla rozwiązywania każdej sprawy. Ostatnią zasadą stanowi niezależność stosunków rodzinnych od innych stosunków majątkowych. Priorytetem jest tu dobro rodziny i nierozerwalność ich więzów, także w kwestii majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.