jak założyć Kartę Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – jak założyć. Co można zyskać zakładając KDR

Ogólnopolski program Karty Dużej Rodziny realizowany jest od 2014 roku i sukcesywnie się rozwija, dając szansę wielodzietnym rodzinom na skorzystanie z rozmaitych zniżek i promocji. Jak założyć Kartę Dużej Rodziny i jaki korzyści płyną z jej posiadania?

Karta Dużej Rodziny – czym jest?

Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący na mocy ustawy program rządowy realizujący założenia wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Ogólnopolska inicjatywa rozszerzana jest również przez samorządy, które współpracując z lokalnymi instytucjami komercyjnymi i przedsiębiorcami, udostępniają możliwość skorzystania z ulg i zniżek na wiele towarów i usług.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, w tym rodzin zastępczych. Od stycznia 2019 roku o wydanie KDR mogą starać się rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na swoim utrzymaniu troje dzieci, bez znaczenia pozostaje ich aktualny wiek.

Program stale się rozwija i z roku na rok coraz większe kwoty przekazywane są z budżetu państwa na pokrycie potrzeb z nim związanych, w tym roku to ponad 40 mln złotych. Na mocy obowiązujących przepisów Karta Dużej Rodziny uprawnia matkę, ojca, dzieci, a także macochę i ojczyma do ustawowych zniżek, lokalne KRD ustalają swoje warunki indywidualnie.

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny?

Chcąc założyć Kartę Dużej Rodziny trzeba złożyć wniosek o jej wydanie, który może wypełnić każdy jej pełnoletni członek. Można zrobić to osobiście w urzędzie miasta lub gminy bądź za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Do wniosku należy przedłożyć dokumenty w postaci:

  • zaświadczenie rodzica dotyczące faktu posiadania obecnie lub w przeszłości co najmniej trójki dzieci na utrzymaniu
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły lub studiów przez dziecko – dotyczy dzieci w wieku powyżej 18 lat
  • postanowienie o umieszczeniu dziecka w domu dziecka lub rodzinie zastępczej.

Istotne, że Karta Dużej Rodziny dostępna jest w postaci plastikowej karty lub w formie elektronicznej. Aplikacja mKRD umożliwia aktywację karty na urządzeniach mobilnych, rodzic może uzyskać dostęp do kart pozostałych członków rodziny na swoim telefonie lub tablecie.

Jakie zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny?

Ustawowe zniżki Karty Dużej Rodziny to m.in. ulgi na opłaty za przejazdy kolejowe, wydanie paszportu. Wyrabiając paszport dla dziecka rodziny wielodzietnej można skorzystać z 75% zniżki.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają w dyspozycji szeroki katalog ulg, zniżek, do programu stale przystępują kolejni partnerzy (obecnie jest ich około pięciu tysięcy), którzy honorują jej założenia. Publiczne instytucje, prywatne firmy oferują członkom rodzin wielodzietnych zniżki na uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Karta Dużej Rodziny to mniejsze wydatki na kino, teatr, muzeum, basen. To również mniejsze koszty związane z zakupem produktów jak żywność, odzież w wybranych sklepach, wystarczy okazać kartę przy kasie lub na stronie internetowej usługodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.