dzieci

Kim jest i co może kurator rodzinny?

Sytuacje rodzinne są różne i bardzo często zdarza się, że sąd orzeka o konieczności nadzoru kuratora rodzinnego. Kim jest ta osoba i jakie są jej kompetencje?

Kim jest kurator rodzinny?

Kurator to osoba delegowana przez sąd, która ma za zadanie nadzorować konkretnego członka społeczeństwa lub rodzinę. Inne obowiązki ma kurator dla dorosłych, inne natomiast kurator rodzinny. Taka osoba jest funkcjonariuszem publicznym, który może działać jedynie na polecenie sądu. Kuratorzy wykonują różnego rodzaju orzeczenia w sprawach karnych oraz rodzinnych. Często zajmują się po prostu doglądaniem, czy dana rodzina, względem której zostały wszczęte kroki prawne lub zawiadomienie, spełnia wymagane przez sąd warunki.

Kurator rodzinny to osoba, która musi skończyć studia pedagogiczno – psychologiczne, socjologiczne lub prawne. Prawo dopuszcza także możliwość uzupełnienia innych studiów dodatkowym dyplomem z zakresu nauk umożliwiających pełnienie takiej funkcji.

Studia to nie wszystko – kurator, aby wykonywać zawód musi odbyć aplikację kuratorską oraz zdać specjalny egzamin kuratorski.

Jakie są obowiązki kuratora rodzinnego?

Kurator rodzinny, mówiąc w skrócie, ma pełnić funkcje, które polegają na realizowaniu zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym. Ważna jest tutaj także diagnostyka, czyli rozpoznanie, czy w danej rodzinie, zwłaszcza w kontekście najmłodszych, wszystko działa zgodnie z prawem i przyjętymi ogólnie normami. Kurator nadzoruje również sprawy, które związane są z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. W kontekście spraw nieletnich, kurator jest potrzebny w przypadku popełnienia przez nieletniego przestępstwa, oraz jeśli niepełnoletni podopieczny zostanie warunkowo zwolniony z zakładu poprawczego. W tym przypadku nadzór kuratora jest niezbędny.

Kurator może także sprawować nadzór nad osobami dorosłymi, zwłaszcza jeśli są ubezwłasnowolnione lub uzależnione od alkoholu (często zdarza się to w przypadku osób uzależnionych, które zajmują się dziećmi).

Ile trwa nadzór kuratora rodzinnego?

Nadzór kuratora rodzinnego jest czasowy i bardzo często uzależniony jest od wyroku sądu. W przypadku alkoholu, obowiązek leczenia nałożony jest przez sąd trwa dwa lata. Przez ten czas osoba objęta programem musi pogodzić się z regularnymi wizytami kuratora.

W sprawach rodzinnych nadzór taki może trwać kilka miesięcy, rok lub nawet do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W trakcie nadzoru można wnioskować o zmianę jego sposobu lub skrócenie tego okresu.

Warto tutaj zaznaczyć, że kurator ma za zadanie pomóc w lepszym funkcjonowaniu danej rodziny lub osoby nieletniej. Jeśli takaosoba lub rodzina ma motywację do zmiany, nadzór kuratora będzie pomocny i może poprawić funkcjonowanie oraz pozwolić na wyjście z różnego rodzaju problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *