przemoc w rodzinie, niebieska karta

Kto może założyć niebieską kartę, jak to zrobić? Niebieska karta krok po kroku

Przemoc w rodzinie to poważny problem, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieją konkretne sposoby, które pomagają wyrwać się z błędnego koła znęcania się. Jednym z nich jest procedura założenia niebieskiej karty.

Co to jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta to dokument, który jest wypełniany przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby, która jest ofiarą przemocy lub osoby trzeciej. Może być również założona przez Ośrodek Kryzysowy. Niebieska Karta jest de facto udokumentowaniem aktów przemocy w rodzinie, które skutkuje dalszą oceną zagrożenia przemocą. Należy jednak zaznaczyć, że samo założenie Niebieskiej Karty nie skutkuje pozbawieniem wolności sprawcy, natomiast rodzina jest silniej monitorowana przez służby i może liczyć na szybszą interwencję. Co ważne, Niebieskiej Karty nie musi założyć osoba, która jest ofiarą przemocy – może to zrobić ktoś z zewnątrz, kto jest zaniepokojony tym, co dzieje się w jej bliskim otoczeniu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ osoba będąca ofiarą przemocy często boi się zgłosić sprawę do odpowiednich służb.

Co daje Niebieska Karta?

Niebieska Karta dzieli się zasadniczo na dwie części – A i B. Niebieska Karta A to proces, który jest w pewnym sensie obserwacją przez odpowiednie służby domu, w którym dzieje się przemoc. Polega ona na systemowym kontrolowaniu sytuacji w danej rodzinie za pomocą regularnych wizyt domowych oraz opracowywaniem planu pomocowego dla osoby będącej ofiarą przemocy. Jeśli zostanie on już skonstruowany, zakłada się Niebieską Kartę B, czyli pisemny opis całej sytuacji. Następnie osoba, która jest ofiarą przemocy jest włączana do programu pomocy, w którym uczestniczą gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia. Jeśli przemoc nie zniknie, bardzo ważna jest też separacja od sprawcy. Założenie Niebieskiej Karty jest również ważnym dowodem w sprawie rozwodowej i w przypadku separacji, umożliwia szybszy zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej.

Jak założyć Niebieską Kartę?

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, lub znasz kogoś, kto nią jest, założenie Niebieskiej Karty jest najlepszym, co możesz zrobić. Przede wszystkim dasz sygnał o swojej sytuacji osobom, które mają doświadczenie w tego typu sprawach i będziesz miała / miał poczucie, że nie jesteś sam/ sama. Niebieską Kartę pomoże Ci założyć nie tylko funkcjonariusz policji. Bardzo często pomagają także Ośrodki Kryzysowe lub poradnie psychologiczne, a także Ośrodki Pomocy Społecznej. Jeśli nie jesteś pewna/ pewien, gdzie się udać, ale czujesz, że potrzebujesz pomocy, zadzwoń na infolinię Centrum Kryzysowego. Pracujący tam psychologowie doradzą Ci, wysłuchają i pomogą podjąć kroki, które poprowadzą ku poprawie Twojego życia.

2 komentarze dla “Kto może założyć niebieską kartę, jak to zrobić? Niebieska karta krok po kroku

  1. Szukam pomocy says:

    Czytałem wszystko ale wiem jak działać gdy córka 17 lat znęca się psychicznie nad matką i demoluje stopniowo mieszkanie. Proszę o pomoc bo policja wielokrotnie interweniowała i do sądu było zgłaszane i nie ma pomocy a sytuacja się pogarsza.

  2. Anna says:

    Czy niebieską kartę może założyć osoba która została zrobiona głupia wobec wszystkich został a zrobiona alkoholikiem pomimo że walczył a o lepszy byt rodziny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.