Zaciśnięta pięść i dziewczyna

Przemoc domowa – jak ją rozpoznać?

Przemoc domowa to zjawisko, które wciąż jest obecne w społeczeństwie. Dotyczy nie tylko rodzin, w których występują takie problemy jak alkoholizm czy bieda, bardzo często przemoc pojawia się w domach, które z pozoru nie mają żadnych problemów. Jak więc ją rozpoznać? Jakie są sygnały przemocy w rodzinie?

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa określana jest jako zjawisko społeczne występujące w momencie, kiedy osoba wspólnie zamieszkująca dom, dopuszcza się dominacji fizycznej lub psychicznej wobec członka rodziny. Działania związane z przemocą są świadome i zamierzone, mają przynieść jakiś określony cel, spowodować cierpienie, uzależnienie od osoby, która się takiego zachowania dopuszcza. Charakterystyczne w jej przypadku jest nierównomierne rozłożenie sił, jedna osoba jest silniejsza od drugiej, wie, że może mieć nad nią przewagę, odpiera ofierze dobra osobiste, narusza jej prawa, powoduje ból, nie tylko fizyczny, ale i psychiczny.

Jakie zachowania wskazują na przemoc?

Przemoc w rodzinie bardzo łatwo rozpoznać, jednak osoby, wobec których jest ona stosowana, często nie zdają sobie z tego sprawy lub nawet bronią oprawcy. Dlatego tak ważne jest zgłaszanie aktów przemocy, jeśli tylko podejrzewamy, że ktoś stosuje ją w stosunku do osób z naszego otoczenia. A jak rozpoznać takie zachowania?

Mnóstwo zachowań może wskazywać na przemoc występującą w rodzinie. Pojawiają się krzyki, wyzwiska, drwiny, groźby werbalne, widoczny jest brak szacunku, upokarzanie ofiary przy innych. Charakterystyczne dla niektórych osób jest stosowanie nacisków, np. odcinają ofiarę od pieniędzy czy telefonu, grożą popełnieniem samobójstwa czy zabraniem dzieci.

Przemoc domowa może także jawić się nadużyciem zaufania. W tym przypadku pojawiają się zdrady, kłamstwa, niedotrzymywanie obietnic, chorobliwa zazdrość itd.

Przemoc domowa to również izolowanie ofiary od kontaktu z innymi. Dana osoba ma mieć utrudniony kontakt z innymi, którym mogłaby powiedzieć, co się dzieje. Objawia się to blokowaniem połączeń, ustalaniem, gdzie wolno, a gdzie nie wolno danej osobie chodzić, następuje odcinanie od znajomych i rodziny.

W przemocy domowej pojawiają się również agresywne zachowania jak tłuczenie talerzy, niszczenie rzeczy ofiary, grożenie śmiercią, bicie. W niektórych przypadkach ma miejsce także przemoc seksualna, która objawia się głównie gwałtami.

Sprawcy w większości przypadków wszystkiemu zaprzeczają. Wmawiają osobom, nad którymi się znęcają, że same są sobie winne. Charakterystyczne jest również błaganie o przebaczenie, obiecywanie poprawy itp. Co ważne, w obecności innych osób, np. znajomych, sprawcy często wobec ofiary zachowują się normalnie, są bardzo serdeczne, żeby nie zwracać uwagi na występujące w domu problemy.

Warto pamiętać, że przemoc domowa jest przestępstwem, które podlega kodeksowi karnemu. Wszelkie zachowania naruszające czyjeś podstawowe prawa, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej są surowo karane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.