przemoc domowa wobec kobiet

Przemoc domowa wobec kobiet – czym się objawia? Jakie są skutki prawne przemocy domowej?

Zjawisko przemocy domowej wobec kobiet przez wiele dekad pozostawało tematem tabu w naszym społeczeństwie. Matka Polka, posłuszna żona i strażniczka domowego ogniska zawsze stawiana była wobec obowiązków i oczekiwań męża, najczęściej w milczeniu znosiła krzyki, wyzwiska, poniżanie i bicie. Na szczęście Polki stopniowo wychodzą z cienia domowej przemocy, coraz większa świadomość i wsparcie odpowiednich instytucji są szansą na życie bez strachu i poczucia krzywdy.

Czym objawia się przemoc domowa wobec kobiet?

Dramat kobiet z zaciszu czterech ścian może przybierać wiele form, jednak niezależnie od jej rodzaju zawsze powoduje ból i cierpienie. Kodeks karny określa to zjawisko mianem znęcania, które może przybierać wymiar fizyczny i psychiczny.

Przemoc domowa wobec kobiet może występować zarówno w aspekcie bolesnych siniaków, ran na ciele. To jednak częściej forma naruszenia godności osobistej kobiety, polegająca na notorycznym poniżaniu, ośmieszaniu, braku szacunku, stałej krytyce i kontroli.

Przemoc domowa wobec kobiet to również naruszenie własności polegające na odbieraniu zarobionych pieniędzy, groźba lub faktyczne niezaspokojenie elementarnych potrzeb jej oraz dzieci. Przemoc ekonomiczna często przejawia się też w lekceważeniu wysokości zarobów drugiej osoby lub uniemożliwieniu podjęcia zatrudnienia.

Przemocy fizycznej i psychicznej często towarzyszy przemoc seksualna. Partner wmawiając kobiecie konieczność zaspokojenia swoich potrzeb dopuszcza się czynności, które nie są przez nią akceptowane. Znęcanie w aspekcie seksualnym to najczęściej zgwałcenie, maltretowanie i okaleczanie.

Przemoc domowa – gdzie szukać pomocy?

W polską mentalność przez lata wpisany był patriarchalny model rodziny, który pokutował niemym cierpieniem ofiar przemocy. Mechanizm znęcania zawsze oparty jest na poczuciu zależności, niskiej samoocenie kobiety, która często jest przekonana, że jest współwinna znęcania.

Dlatego istotne, aby kobieta będąca ofiarą przemocy mogła szukać wsparcia i pomocy, którą uzyska:

  • Policja – numer telefonu 112 lub 997
  • Niebieska Linia – bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, numer 800 120 002
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – adres dostępny na stronie internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – lista dostępna na stronie internetowej www.gov.pl

Jakie są skutki prawne przemocy domowej?

Przemoc domowa wobec kobiet jest występkiem skierowanym przeciwko rodzinie i opiece, to czyn karalny ściany z urzędu. Oznacza to, że celem przeprowadzenia postępowania karnego wobec sprawcy wniosek pokrzywdzonej nie jest konieczny. Zawiadomienie o przemocy domowej może złożyć każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie.

Sprawom o znęcanie zawsze towarzyszy procedura Niebieskiej Karty, jej wszczęcie następuje już w sytuacji podejrzenia przemocy domowej wobec kobiety. Skutek prawny przemocy domowej to postępowanie karne prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury, które zmierza do aktu oskarżenia i sprawy w sądzie, która często kończy się wyrokiem skazującym. Sprawca znęcania może podlegać karze pozbawienia wolności do 10 lat, w przypadku gdy skutkiem przemocy jest targnięcie się kobiety na własne życie może być to nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.