Szczęśliwa rodzina zastępcza niezawodowa

Rodzina zastępcza niezawodowa, jak nią zostać i jakie otrzymuje wynagrodzenie?

Rodzina zastępcza może okazać się azylem, dla dzieci, które do tej pory nie miały zbyt wiele szczęścia w życiu. Podjęcie takiej inicjatywy może wymagać jednak od przyszłych rodziców wielu działań prawnych i administracyjnych. Włączenie nowej osoby do rodziny łączy się również z kosztami. W poniższym tekście wyjaśnimy więc jak zostać rodziną zastępczą niezawodową oraz jakie wynagrodzenie ona otrzymuje.

Czym jest rodzina zastępcza niezawodowa?

Mówiąc najkrócej, rodzina zastępcza, rodzina, która zdecydowała się oraz uzyskała prawo do pełnej opieki nad dzieckiem, z którym nie są spokrewnieni w pierwszej linii. Do pełnej definicji brakuje jednak jeszcze elementu statusu zawodowego. Niepracująca rodzina zastępcza zawodowa to rodzice, z których jeden wraz z przyjęciem dziecka pod swoją opiekę, zdecydował o porzuceniu dotychczasowej pracy. Najczęściej ma to miejsce, podczas adopcji dzieci w wieku niemowlęcym. Rodziną zastępczą niezawodową są natomiast niebiologiczni rodzice, z których żaden nie porzucił pracy w celu bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

O niezawodowej rodzinie zastępczej można mówić najczęściej, w przypadku adopcji dzieci lub osób nieco starszych, które nie wymagają już stałej opieki i tak dużych nakładów czasowych. Nie oznacza to oczywiście, że tacy rodzice opiekują się dzieckiem mniej lub gorzej. Zadania takich rodziców zastępczych są po prostu nieco inne, ponieważ przyjmują pod swój dach osobę z bardziej rozwiniętą świadomością, często zdążyła już wykreować swój własny obraz swojej sytuacji jako sieroty. Właśnie dlatego należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i warto korzystać z często jakościowej pomocy na forum rodzin zastępczych niezawodowych.

Jak zostać niezawodową rodziną zastępczą?

Nie da się ukryć, że ilość procedur, koniecznych do zostania rodziną zastępczą niezawodową może wydawać się przytłaczająca. Składają się na nie konieczność złożenia odpowiednich wniosków oraz konieczność wzięcia udziału w szkoleniu.

Pierwszym krokiem do tego, aby zostać niezawodową rodziną zastępczą, jest zgłoszenie się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS w odpowiedniej dla siebie lokalizacji. Po ustaleniu wstępnych warunków i przedyskutowaniu możliwości należy złożyć pisemny wniosek do kierownika wspomnianego Zespołu.

Kolejnym istotnym krokiem, będzie przeprowadzenie wywiadu z przyszłą niezawodową rodziną zastępczą w miejscu jej zamieszkania przez koordynatora pieczy rodzinnej oraz psychologa. Po wywiadzie rodzina powinna również przedłożyć przedstawicielom MOPS-u odpowiednie zaświadczenia lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, zaświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie zatrudnienia wraz z określonym poziomem dochodów.

Jeśli do tej pory cały proces przebiegał będzie bez zastrzeżeń, rodzina zostanie zaproszona na badania psychologiczne oraz pedagogiczne, a w wypadku wyniku pozytywnego, zostanie ona skierowana na szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Po pozytywnie zakończonym szkoleniu zespół kwalifikacyjny powinien podjąć już ostateczną decyzję, a jeśli będzie ona pozytywna, rodzina zastępcza niezawodowa będzie mogła przyjąć dziecko do siebie.

Jakie świadczenia otrzymuje rodzina zastępcza niezawodowa?

Zastanawiając się, ile dostaje rodzina zastępcza niezawodowa od państwa, w ramach pomocy w opiece, warto skupić się na samej nazwie tego rodzaju funkcji. Rodzina zastępcza niezawodowa różni się od zawodowej właśnie tym, że rodzice postanowili pozostać w swojej dotychczasowej pracy. Rodzina ta nie otrzymuje więc bezpośredniego wynagrodzenia z tytułu wychowywania dziecka.

Warto jednak pamiętać, że osoby podejmujące opiekę, tak czy inaczej, mają możliwość uzyskania pewnego rodzaju świadczeń pomocowych. Rodzina zastępcza niezawodowa może więc liczyć na pomoc specjalistów, w kwestii wychowania, ulgi dla dzieci, 1000 zł miesięcznie na każde adoptowane dziecko oraz wszelkie benefity, które wynikają z rządowego programu „500 plus”.

Jak więc widać, proces zostania rodziną zastępczą niezawodową nie należy do najprostszych, ale wartości po jego ukończeniu mogą okazać się nie do przecenienia. Osoby planujące lub ubiegające się o adopcję na podobnych zasadach powinny więc wiedzieć, że do przejścia procesu pozytywnie, konieczne będzie złożenie odpowiednich wniosków, szereg rozmów oraz wywiadów i przejście szkolenia. Po wszystkim osoby takie będą jednak mogły uzyskać dodatkową pomoc, w postaci konsultacji lub dodatków finansowych.

jeden komentarz dla “Rodzina zastępcza niezawodowa, jak nią zostać i jakie otrzymuje wynagrodzenie?

  1. Braylon says:

    No ścieżka dość długa i męcząca, ale mogę zagwarantować, że satysfakcja, kiedy już jest się rodziną zastępczą niezawodową, jest nie do przecenienia! Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.