Rodzina zastępcza

Jak zostać rodziną zastępczą, ile otrzymuje rodzina zastępcza na dziecko?

Jest to kwota nie niższa niż 694 złote miesięcznie dla rodziny zastępczej spokrewnionej i 1052 złote miesięcznie, jeśli dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – zawodowej, niezawodowej lub w rodzinnym domu dziecka….Każda rodzina zastępcza, a także osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, ma prawo do świadczeń finansowych na utrzymanie dziecka przez czas, w którym będzie sprawować nad nim potencjalną opiekę. rodzina w