Rodzina zastępcza

Jak zostać rodziną zastępczą, ile otrzymuje rodzina zastępcza na dziecko?

Wiele osób może mylić pojęcie rodziny zastępczej z terminem „rodzina adopcyjna”. To jednak nie to samo – rodzina zastępcza, mimo że może posiadać silną więź z dzieckiem, nie ma z nim powiązania prawnego. Jednak każda rodzina zastępcza może starać się o to, aby zostać rodziną adopcyjną.

Rodzina zastępcza a adopcja

Najważniejszą rzeczą, którą należy w tym miejscu powiedzieć, jest to, że rodzina zastępcza, pomimo spędzania z dzieckiem czasu i różnych wspólnych aktywności, nie ma pełnej prawnej mocy opiekuńczej nad małoletnim rezydentem Domu Dziecka. Rodzina zastępcza to tak naprawdę forma doraźnej pomocy dziecku dla tych osób, które nie mogą podjąć się adopcji, lub zajmujących się dzieckiem, które ze względu na wiek ma małą szansę na adopcję lub przebywa w placówce tymczasowo i planowany jest jego powrót do biologicznych rodziców. Różnica między rodziną zastępczą a adopcyjną jest taka, że w tej rodzinie dzieci pozostają tylko czasowo, ponadto opiekun placówki, w której dziecko przebywa na stałe, może na przykład odmówić rodzinie zastępczej zgody na wspólny wyjazd lub weekend. Każda rodzina zastępcza może jednak również starać się o adopcję.

Jak zostać rodziną zastępczą

Żeby zostać rodziną zastępczą, należy zgłosić się do któregoś z ośrodków, zajmujących się sprawami nieletnich: Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego, MOPS-u lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam można uzyskać wszelkie informacje i w efekcie umówić spotkanie z pracownikiem ośrodka. Rodziną zastępczą może zostać każdy obywatel, zarówno będący w związku małżeńskim, jak i nieposiadający statusu zamężnej/ żonatego. Warunkami jest posiadanie obywatelstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, brak wyroków karnych czy incydentu pozbawienia w przeszłości władzy rodzicielskiej. Wymagana jest również dobra kondycja finansowa i odpowiednie warunki mieszkaniowe, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych (takich jak ciężka choroba, która uniemożliwiałaby opiekę nad małoletnim).

Ile pieniędzy otrzymuje rodzina zastępcza?

Każda rodzina zastępcza, a także osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, ma prawo do świadczeń finansowych na utrzymanie dziecka przez czas, w którym będzie sprawować nad nim potencjalną opiekę. Jest to kwota nie niższa niż 694 złote miesięcznie dla rodziny zastępczej spokrewnionej i 1052 złote miesięcznie, jeśli dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – zawodowej, niezawodowej lub w rodzinnym domu dziecka. Do tych kwot obowiązują także dodatki, między innymi ze względu na niepełnosprawność dziecka lub charakter rodziny zastępczej (rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje dodatek 211 złotych miesięcznie na poczet dodatkowych kosztów utrzymania).

jeden komentarz dla “Jak zostać rodziną zastępczą, ile otrzymuje rodzina zastępcza na dziecko?

  1. Anula says:

    Mało tych pieniędzy. To smutne, że ludzie, którzy decydują się na pomoc obcemu dziecku, muszą się zastanawiać, czy na pewno budżet się zepnie i czy zapewnią mu dobry byt, a nie pociągną wszystkich w dół. Nic dziwnego, że w Polsce to raczej placówki niż rodziny zastępcze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.