przemoc psychiczna w rodzinie

Znęcenie psychiczne – gdzie zgłosić? Przemoc w rodzinie

O przemocy w rodzinie zaczęto mówić ostatnimi czasy, jednak nadal informacje o skali problemu, oraz tym, jak sobie radzić w przypadku wystąpienia znęcania psychicznego są okrojone i nie docierają do wszystkich. Najważniejsze co trzeba wiedzieć to to, że istnieją specjalne ośrodki, które specjalizują się w pomocy osobom, będącym ofiarą przemocy. Jeśli masz taki problem, lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy wiedz, że raz zgłoszony problem może zaowocować jedynie lepszą przyszłością i wyrwaniem się w toksycznej, przemocowej sytuacji.

Kiedy mówimy o znęcaniu psychicznym w rodzinie?

Znęcanie psychiczne jest o tyle trudne do wychwycenia, że w sensie fizycznym na ciele ofiary nie ma zazwyczaj żadnych śladów. Zazwyczaj, bo równie często zdarza się, że ofiara przemocy sama dokonuje samouszkodzeń w postaci cięcia się lub przypalania papierosami. Natomiast przemocą psychiczną w istocie nazywamy wszystkie zachowania, które przy wykorzystaniu wyższej pozycji sprawcy skutkują obniżeniem samooceny drugiej osoby, próbami pozbawienia jej godności lub psychicznym i emocjonalnym uzależnieniem.

W przypadku przemocy psychicznej problem jest o tyle skomplikowany, że bardzo często ofiara nie jest w stanie odróżnić, co jest w relacji przemocowe, a co nie. Nie pomaga także brak wsparcia środowiska, które często bagatelizuje problem na zasadzie „nie pierze się rodzinnych brudów na zewnątrz”. Ran psychicznych nie widać na pierwszy rzut oka, ale zostawiają głębokie ciosy w psychice, i aby je wyleczyć potrzebne jest często wiele lat terapii.

Istnieją różne rodzaje przemocy psychicznej. Najczęściej sprawca posługuje się nękaniem, obrażaniem, zaniżaniem poczucia wartości u drugiej osoby, uzależnianiem emocjonalnym za pomocą przekonywania drugiej osoby, że jest nic niewarta i nie poradzi sobie sama, a także izolowaniem ofiary od przyjaciół.

Gdzie się zgłosić?

Pamiętaj, że zawsze w momencie, kiedy odnosisz wrażenie, że ktoś przekracza Twoje granice, lub czujesz się źle, kiedy myślisz o powrocie do domu, masz prawo do pomocy! Pierwsza i najważniejsza zasada, to powiedzieć komuś o tym, co dzieje się w Twoim domu, niech jednak będzie to osoba wspierająca, która nie zbagatelizuje problemu. Bardzo często, świadomie lub nie, sprawcy przemocy wywierają presję na ofierze, aby nikomu nie mówiła o tym co czuje i nie weryfikowała swoich odczuć. Jest to bowiem bezpośrednio zagrażające dla sprawcy, który choć często sam kieruje się nieuświadomionymi mechanizmami, czuje, że robi źle lub, że należy mu się za swoje zachowania kara. Mówienie o przemocy to pierwszy krok do wolności.

Jeśli nie masz wsparcia w najbliższych, powinieneś/ powinnaś udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Centrum Kryzysowego. Obydwie placówki dysponują psychologami oraz będą Ci towarzyszyć we wszystkich etapach, które pomogą Ci uniezależnić się od sprawcy. Często proponowana jest procedura założenia Niebieskiej Karty, którą może pomóc przygotować także policja.

Jak pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy domowej?

Jeśli widzisz, że ktoś w swoim środowisku może doświadczać przemocy psychicznej, przede wszystkim nie zostawiaj tej osoby samej. W przypadkach psychicznego znęcania nad rodziną ważne jest, aby osoba, która jest ofiarą nie traciła wiary w siebie a jaj uczucia były uprawomocniane.

Warto jednak zaznaczyć, że nie pomożesz nikomu wbrew jego woli. Jedyne co możesz zrobić to wskazać danej osobie placówki, gdzie może się udać lub zadzwonić oraz zaoferować towarzystwo podczas zgłaszania sprawy. Jeśli masz taką możliwość, zaoferuj nocleg.

Natomiast jeśli w Twoim bliskim otoczeniu występuje przemoc fizyczna, należy sprawę zgłosić na policję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *