klotnia w zwiazku

Co grozi za przemoc psychiczną?

Przemoc psychiczna jest tym typem agresji wobec drugiej osoby, która nie pozostawia widocznych śladów. Zatem jej wykrycie jest bardziej skomplikowane. Ofiara często nie zdaje sobie sprawy, z tego, że to właśnie najbliższa osoba działa na nią w tak destrukcyjny sposób. Odpowiednie wsparcie może pomóc jej zawalczyć o siebie i wyrwać się z toksycznej relacji. Sprawdź, jaka kara grozi sprawcy przemocy psychicznej.

Jak udowodnić znęcanie się psychiczne?

Przemoc psychiczna jest notorycznie bagatelizowana nie tylko przez samą osobę, która jej doświadcza, ale bardzo często także przez służby, dlatego, kiedy ofiara w końcu zbierze się na odwagę, aby przeciwstawić się swojemu oprawcy, zwykle jest zdana głównie na siebie. Istnieje jednak wiele instytucji, które oferują pomoc ludziom pokrzywdzonym w wyniku stosowania przemocy psychicznej przez partnera, rodzica lub inną osobę.

Do udowodnienia winy sprawcy potrzebne jest zebranie dowodów. Agresja werbalna nie pozostawia śladów, które można zauważyć gołym okiem, jednak nie oznacza to, że ofiara powinna zrezygnować z walki o uwolnienie się od oprawcy. Głównym dowodem w sprawie o znęcanie się nad drugą osobą są zeznania pokrzywdzonego.

Poproś o pomoc najbliższych sąsiadów, aby opowiedzieli, co zobaczyli na klatce schodowej lub usłyszeli przez ścianę. Wbrew pozorom świadków przemocy psychicznej jest wielu, jednak nie każdy zgodzi się zeznawać przeciwko sprawcy. Kolejnym dowodem w sprawie mogą być dokumentacja z Niebieskiej Karty i zaświadczenia z ośrodka pomocy ofiarom dotkniętym przemocą. Bardzo ważnymi dowodami są zdjęcia, nagrania wideo i audio. Jako dowód w sprawie można także wykorzystać wiadomość SMS i maile z pogróżkami.

Jaka kara grozi za przemoc psychiczną?

Przemoc psychiczna jest traktowana w świetle polskiego prawa jak przestępstwo. Zgodnie z artykułem 207 Kodeksu Karnego za znęcanie się nad członkiem rodziny lub inną osobą pozostającą w stosunku permanentnej albo czasowej zależności od sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jednak jej wymiar może ulec zwiększeniu, gdy oprawca znęcał się nad ofiarą ze szczególnym okrucieństwem. Wtedy sprawcy grozi kara więzienia od roku do nawet 10 lat. Inną przesłanką do zaostrzenia wymiaru kary jest targnięcie się osoby doświadczającego przemocy psychicznej w związku na własne życie. Agresor może otrzymać karę pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Środki zapobiegawcze wobec sprawcy przemocy psychicznej

Standardowym środkiem zapobiegawczym wobec sprawcy przemocy psychicznej jest wydanie przez sąd zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Zwykle w wyroku jasno określa się, na jaką odległość skazany nie powinien zbliżać się do ofiary i przez jaki czas. Agresor ma także zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną. Za złamanie tego nakazu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Przemoc psychiczną zalicza się do kategorii przestępstwa. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby ofiara otrzymała odpowiednią pomoc i wsparcie. W ten sposób łatwiej będzie jej uwolnić się od toksycznej relacji i odnaleźć spokój wewnętrzny.

2 komentarze dla “Co grozi za przemoc psychiczną?

  1. Ala says:

    Niestety bardzo trudno jest udowodnić przemoc psychiczną, szczególnie jak chodzi o urazy… bez terapii czy bez dowodów w postaci nagrań może być ciężko, by sprawca został pociągnięty do odpwoiedzialności za przemoc 🙁

  2. Ala says:

    Udowodnienie przemocy psychicznej nie jest łatwym zadaniem, ale naprawdę warto to zrobić! Warto nagrywać oprawcę i prosić świadków o zeznania. Ofiary przemocy muszą przestać się bać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.