Wolontariusz z dzieckiem

Co to jest wolontariat? Jakie są rodzaje wolontariatu?

Wolontariat to dobrowolna praca na rzecz innych. To, co wyróżnia ją wśród innych „zawodów”, to fakt, że jest ona bezpłatna. Za pomoc na rzecz słabszych, chorych, potrzebujących nie są przewidziane żadne wynagrodzenia, a już na pewno nie w formie pieniężnej. Wolontariat może przyjmować różne formy, pomagać mogą nawet dzieci. Na czym więc polega wolontariat i jakie są jego rodzaje?

Co to jest wolontariat?

Wolontariatem określa się świadomą i bezpłatną pracę na rzecz innych. Jest ona dobrowolna, nikt nie może być do niej przymuszany. Wolontariat świadczony jest na rzecz określonych osób, np. chorych, starszych lub całego społeczeństwa. W Polsce zaczął się on rozwijać dopiero w latach 90. XX wieku.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która bezinteresownie świadczy pracę na rzecz innych. Świadomie włącza się w pomoc organizacjom pozarządowym, instytucjom społecznym czy określonym osobom. Wolontariusz za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia pieniężnego, jednak zamiast tego dostaje wiele korzyści niematerialnych. Taka osoba zdobywa cenne doświadczenie, umiejętności (co nie jest bez znaczenia na rynku pracy), nowe znajomości, czuje się spełniona i usatysfakcjonowana.

Jakie są rodzaje wolontariatu?

Wolontariat rozwija się w różnych obszarach. Zanim podejmiemy więc decyzję o zostaniu wolontariuszem, warto sprawdzić, jaka „dziedzina” będzie dla nas odpowiednia.

Wolontariat hospicyjny to obszar, w którym szczególnie potrzebna jest pomoc. Jest to jednak praca, dla osób szczególnie wytrzymałych psychicznie. Dotyczy to zwłaszcza tych obowiązków, które świadczone są chorym i jego rodzinie. Oprócz tego wolontariusze zajmują się zadaniami biurowymi i organizują różnego rodzaju akcje charytatywne na rzecz wsparcia finansowego lub materialnego takich instytucji.

Wolontariat sportowy najczęściej dotyczy pomocy przy organizacji zawodów sportowych, mistrzostw, rozgrywek itp. Wiąże się on np. z pomocą wolontariuszy podczas biegu (podają napoje), wsparciem zawodników i kibiców, organizacją zawodów itp. To także świetna okazja do tego, aby poznać od kuchni, jak wygląda przygotowywanie takich wielkich imprez.

Wolontariat w NGO skupia się na działaniu w organizacjach pozarządowych. Zadania wolontariuszy są uzależnione od tego, w jakim obszarze działa dana instytucja. Mogą to być działania związane z pracą biurową, organizacyjną, często jest to wspieranie kampanii organizacji i pomoc w różnych projektach.

Wyróżnia się także wolontariat seniorów. To znaczy, że pomoc mogą świadczyć osoby w każdym wieku. Tacy wolontariusze najczęściej dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą, konkretnymi umiejętnościami. Przekazują to wszystko dalej, dają komuś swój czas, przez co sami czują się potrzebni.

Jest jeszcze wolontariat międzynarodowy. Ten świadczony jest poza granicami naszego kraju. Najczęściej w tym przypadku mówi się o programach wymiany wolontariuszy lub o konkretnych projektach. Wolontariat międzynarodowy najczęściej jest długoterminowy, może trwać nawet rok. W jego ramach wyróżnia się wyjazdy misyjne, popularne workcampy czy wolontariat świadczony z programu Erasmus.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.