Wolontariusz z dzieckiem

Co to jest wolontariat? Jakie są rodzaje wolontariatu?

Wolontariat może przyjmować różne formy, pomagać mogą nawet dzieci. Na czym więc polega wolontariat i jakie są jego rodzaje? Co to jest wolontariat?… Za pomoc na rzecz słabszych, chorych, potrzebujących nie są przewidziane żadne wynagrodzenia, a już na pewno nie w formie pieniężnej….