pani kurator

Czego nie może kurator rodzinny?

Różne są okoliczności życiowe, w sytuacjach, w których dobro dziecka może być zagrożone, sąd opiekuńczy orzeka nadzór nad rodziną przez kuratora rodzinnego. Jakie są jego obowiązki, a czego nie może robić? Odpowiadamy.

Kim jest kurator sądowy?

To funkcjonariusz publiczny, pełni on rolę wychowawczą resocjalizującą. Może pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zakładach karnych. Zajmuje się doglądaniem dziecka, kiedy sąd ograniczy władzę rodzicielską. Jego zadania są ściśle związane z orzekaniem sądu.

Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona?

Pierwsza sytuacja, w której może zostać ograniczona władza rodzicielska, to kiedy sąd opiekuńczy stwierdza, że dobro dziecka jest zagrożone. Wtedy rodziną zajmuje się kurator sądowy, który dba o dobro dziecka.

Druga sytuacja jest przy rozwodzie małżonków, kiedy nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi. W takich sytuacjach sąd powierza opiekę jednemu z rodziców, jednocześnie ogranicza władzę rodzicielską drugiego rodzica.

Co może kurator rodzinny?

Celem kuratora sądowego jest dbanie o dobro rodziny, dokładniej, co może kurator rodzinny i jakie pełni obowiązki, możecie przeczytać w naszym wcześniejszym artykule. A jakie są podstawowe zadania kuratora?

Często mogą się one różnić, ponieważ sąd orzeka je indywidualnie i dla każdej sytuacji rodzinnej, obowiązki kuratora będą inne. Zadania kuratora są opisane w Rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Jest to zapoznanie się z aktami prawnymi, kontakt z podopiecznym i pomoc w organizacji jego nauki, pracy czy czasu wolnego. Kurator sprawdza podopiecznego w miejscu jego pobytu, jakie są jego warunki pracy i nauki, czy są odpowiednie. Sąd opiekuńczy może również powierzyć kuratorowi wgląd do majątku dziecka, którym kurator może zarządzać.

Czego nie może kurator sądowy?

Kurator nie pełni roli doradcy, czy zastępcy w zakresie obowiązków domowych. Nie może on pojawiać się w domu bez zapowiedzi, wizyty są zawsze określone terminem, czasem i miejscem kontaktu. Nie ingeruje on w spotkania, jest obserwatorem, który bada sytuację rodzinną, wyjątkami są sytuacje, w których zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka. Opiekun nie może też ingerować decyzje dziecka w sprawach kontaktu rodziców z dziećmi pod nadzorem kuratora, jeśli podopieczny nie chce odbyć spotkania z rodzicem — kurator nie może go nakłonić do wzięcia udziału.

Warto zapamiętać, że sposób sprawowanie kurateli nie jest zależna od czynu, jaki popełniła osoba poddana nadzorowi, nadzór jest obierany do potrzeb i problemów. Nadzór kuratora rodzinnego ma na celu pomoc rodzinie i przezwyciężenie trudności. Kurator sądowy nie jest naszym wrogiem, wręcz przeciwnie, jego głównym zadaniem jest pomoc. Jeśli uważasz, że twój opiekun rodzinny nie spełnia wymagań, możesz złożyć wniosek o zmianę kuratora sądowego.

6 komentarzy dla “Czego nie może kurator rodzinny?

 1. Kaśka says:

  Ja miałam kuratora, który wtrącał nos w nie swoje sprawy, radził mi co powinnam zrobić, ale ja wiem sama jak mam wychować moje dziecko. Zmieniłam go na innego.

 2. Jagoda says:

  Czy kurator może się wtrącać w to jak wychowuje dziecko? Mój mały jeszcze chodzi w pampersach, a kuratorka mówi ze juz dawno powinnien robić do nocnika. Co chwilę zdarzają się sytuacje, w których daje mi do zrozumienia, że źle wychowuję dziecko.

  • Magda says:

   Jeżeli kurator odwiedza Panią cyklicznie to sąd na pewno nadzór ustanowił. Nie ma takiej możliwości, żeby kurator wchodził do rodziny bez wcześniej wydanego postanowienia, czy to końcowego, czy zabezpieczającego czyli bez legitymacji prawnej. Musi albo musiała toczyć się jakaś sprawa, w której jest Pani uczestnikiem. Możliwe są też ew. same wywiady kuratora do sprawy, zlecane przez Sąd.

 3. Grzegorz says:

  Mój namawia żonę do rozwodu zemną bo w nerwach uderzyłem syna bo bił młodszego mam sprawę przez prokuraturę i 2 niebieskie karty i kuratorka powiedziała że ja się niezmienie i karty nie zostaną zamknięte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.