pani kurator

Czego nie może kurator rodzinny?

Różne są okoliczności życiowe, w sytuacjach, w których dobro dziecka może być zagrożone, sąd opiekuńczy orzeka nadzór nad rodziną przez kuratora rodzinnego. Jakie są jego obowiązki, a czego nie może robić? Odpowiadamy.

Kim jest kurator sądowy?

To funkcjonariusz publiczny, pełni on rolę wychowawczą resocjalizującą. Może pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zakładach karnych. Zajmuje się doglądaniem dziecka, kiedy sąd ograniczy władzę rodzicielską. Jego zadania są ściśle związane z orzekaniem sądu.

Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona?

Pierwsza sytuacja, w której może zostać ograniczona władza rodzicielska, to kiedy sąd opiekuńczy stwierdza, że dobro dziecka jest zagrożone. Wtedy rodziną zajmuje się kurator sądowy, który dba o dobro dziecka.

Druga sytuacja jest przy rozwodzie małżonków, kiedy nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi. W takich sytuacjach sąd powierza opiekę jednemu z rodziców, jednocześnie ogranicza władzę rodzicielską drugiego rodzica.

Co może kurator rodzinny?

Celem kuratora sądowego jest dbanie o dobro rodziny, dokładniej, co może kurator rodzinny i jakie pełni obowiązki, możecie przeczytać w naszym wcześniejszym artykule. A jakie są podstawowe zadania kuratora?

Często mogą się one różnić, ponieważ sąd orzeka je indywidualnie i dla każdej sytuacji rodzinnej, obowiązki kuratora będą inne. Zadania kuratora są opisane w Rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Jest to zapoznanie się z aktami prawnymi, kontakt z podopiecznym i pomoc w organizacji jego nauki, pracy czy czasu wolnego. Kurator sprawdza podopiecznego w miejscu jego pobytu, jakie są jego warunki pracy i nauki, czy są odpowiednie. Sąd opiekuńczy może również powierzyć kuratorowi wgląd do majątku dziecka, którym kurator może zarządzać.

Czego nie może kurator sądowy?

Kurator nie pełni roli doradcy, czy zastępcy w zakresie obowiązków domowych. Nie może on pojawiać się w domu bez zapowiedzi, wizyty są zawsze określone terminem, czasem i miejscem kontaktu. Nie ingeruje on w spotkania, jest obserwatorem, który bada sytuację rodzinną, wyjątkami są sytuacje, w których zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka. Opiekun nie może też ingerować decyzje dziecka w sprawach kontaktu rodziców z dziećmi pod nadzorem kuratora, jeśli podopieczny nie chce odbyć spotkania z rodzicem — kurator nie może go nakłonić do wzięcia udziału.

Warto zapamiętać, że sposób sprawowanie kurateli nie jest zależna od czynu, jaki popełniła osoba poddana nadzorowi, nadzór jest obierany do potrzeb i problemów. Nadzór kuratora rodzinnego ma na celu pomoc rodzinie i przezwyciężenie trudności. Kurator sądowy nie jest naszym wrogiem, wręcz przeciwnie, jego głównym zadaniem jest pomoc. Jeśli uważasz, że twój opiekun rodzinny nie spełnia wymagań, możesz złożyć wniosek o zmianę kuratora sądowego.

3 komentarze dla “Czego nie może kurator rodzinny?

  1. Kaśka says:

    Ja miałam kuratora, który wtrącał nos w nie swoje sprawy, radził mi co powinnam zrobić, ale ja wiem sama jak mam wychować moje dziecko. Zmieniłam go na innego.

  2. Jagoda says:

    Czy kurator może się wtrącać w to jak wychowuje dziecko? Mój mały jeszcze chodzi w pampersach, a kuratorka mówi ze juz dawno powinnien robić do nocnika. Co chwilę zdarzają się sytuacje, w których daje mi do zrozumienia, że źle wychowuję dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.