Dziewczynka podczas zajęć w szkole

Jak pomóc zdolnym dzieciom? Programy wsparcia zdolnych dzieci

Dziecko zdolne, to takie, które odznacza się wybitną inteligencją oraz umiejętnościami samodzielnego i szybkiego uczenia się. Jest ciekawe świata i potrafi szybciej przyswajać wiedzę niż jego rówieśnicy. Co więcej, robi to z ogromną przyjemnością. Jak wspomóc zdolne dziecko w dalszym rozwoju? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zdolne dziecko – jakie jest?

Dzieci zdolne wyróżniają się wyższą inteligencją i szczególnymi umiejętnościami.

Potrafią szybciej wykonać określone zadanie od pozostałych. Te wykazujące ponadprzeciętną inteligencję, lepiej sobie radzą z przedmiotami ścisłymi, są utalentowane muzycznie, plastycznie lub wykazują dużą łatwość w przyswajaniu języków obcych. Nie uczą się na pamięć, lecz potrafią wykreować własne zasady uczenia, oparte na zabawach, logicznych zagadkach i zdolności abstrakcyjnego myślenia. Wymaga to od ich nauczycieli znacznie większego przygotowania merytorycznego, ponieważ wybitnie uzdolnione dzieci potrafią wyłapywać wszelkie nieścisłości, niekonsekwencję czy luki w ciągu rozumowania.

Dzieci zdolne wykazują takie cechy jak:

 • łatwość w przyswajaniu i utrwalaniu wiedzy z kilku dziedzin naraz,
 • świetną pamięć,
 • ciekawość świata i częste zadawanie pytań,
 • bogate słownictwo,
 • szerokie zainteresowania i oryginalne hobby,
 • szczegółową wiedzę na temat trudnych zagadnień,
 • duże zaangażowanie w zajęcia,
 • nietypowe i ponadprzeciętne podejście do określonego tematu,
 • upartość i brak zdolności chodzenia na kompromis,
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami,
 • nieśmiałość, skrytość lub w drugą stronę, energiczność i przebojowość.

Zdarza się, że dziecko zdolne, będące prymusem w klasie, nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Czasem jednak mogą być z takim dzieckiem problemy z tego względu, że nudzi się ono na lekcjach i nie uważa je za interesujące. Nauczyciele często mówią o takich uczniach, że są leniwi, ponieważ nie muszą oni wkładać w swoją pracę wiele wysiłku. Z kolei znudzenie powoduje dekoncentrację i nadpobudliwość, co przeszkadza innym uczniom w skupieniu się. Uczniowie zdolni często prowadzą niepotrzebne dyskusje z nauczycielami, które mają na celu jedynie ich rozdrażnić. Zadają pytania abstrakcyjne, co wprowadza w zakłopotanie oraz zakłóca przebieg lekcji.

Niezależnie jednak od tego, jak zachowuje się uczeń zdolny, czy jest leniwy, czy nadpobudliwy, czy sprawia mniejsze, czy większe problemy, należy mu się wsparcie w dalszym rozwoju. Wymaga on zapewnienia odpowiednich warunków do dalszego kształcenia oraz indywidualnego podejścia. Bardzo ważną kwestią jest odpowiednia pomoc edukacyjna, tak potrzebna wszystkim ponadprzeciętnym uczniom. Takie dzieci powinny chodzić na określone zajęcia czy brać udział w stosowanych działaniach i organizacjach, które będą sprzyjać jego talentowi.

Zdolne dziecko – jakie programy?

Dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach i umiejętnościach, mogą liczyć na wsparcie ze specjalnych programów edukacyjnych. Należą do nich m.in.:

 • Program Pomocy Zdolnym

Jego celem jest kompleksowe i merytoryczne wsparcie w rozwoju uczniów wybitnych w kształtowaniu ich zdolności poznawczych, muzycznych i plastycznych.

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jest to wsparcie finansowe przyznawane przez Prezesa Rady ministrów tym dzieciom, które osiągnęły najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. W pozostałych dziedzinach wyniki muszą być co najmniej dobre.

 • Domy Kultury

Każdy dom kultury w Polsce, mając na uwadze przyszłość dzieci zdolnych, organizuje różnego rodzaju kółka zainteresowań, pomagające maluchom oraz młodzieży odkryć i rozwijać swoje talenty artystyczne, muzyczne, języków czy techniczne. Odbywają się one w formie bezpłatnych zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.