Przemoc w rodzinie i niebieska karta

Niebieska karta – co daje, kto ją może założyć?

Procedura założenia Niebieskiej Karty odbywa się wtedy, kiedy w rodzinie występuje przemoc domowa. To pierwszy krok do wyrwania się z przemocowej sytuacji, oraz działanie, dzięki któremu ofiara uzyskuje wsparcie i konkretną pomoc.

Co to jest i jak działa Niebieska Karta?

Niebieska Karta to procedura, która pomaga osobom, będącym ofiarami przemocy w rodzinie. Aby założyć Niebieską Kartę nie trzeba być poszkodowanym– wystarczy zgłoszenie osoby, która zaniepokojona sytuacją swojego najbliższego otoczenia (może to być sąsiad lub przyjaciel), wyśle takie zgłoszenie na policję. Co ważne, policja nie ma prawa odmówić wszczęcia procedury założenia Niebieskiej Karty.

Choć procedura uruchamiana jest automatycznie, składa się z kilku etapów. W pierwszym następuje obserwacja rodziny przez powołaną do tego osobę (funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego). Odbywają się także wizyty domowe, które mają za zadanie dać wsparcie ofierze przemocy oraz rozeznać się w sytuacji odpowiednim służbom. Na ich podstawie konstruowany jest plan pomocowy, który następnie jest wdrażany w życie. Wsparcie, które dostaje osoba będąca ofiarą przemocy polega na zaangażowaniu lokalnych jednostek (Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodki leczenia uzależnień, psychologowie) w pomoc rodzinie. Jeśli pojawia się taka konieczność, ośrodki te pomagają również w odseparowaniu ofiary od sprawcy.

Kto może założyć Niebieską Kartę?

Niebieską Kartę może założyć osoba, którą spotyka ze strony najbliższych przemoc. Jednak bardzo często ofiary przemocy boją się lub wstydzą prosić o pomoc, co skutkuje tylko jeszcze większym uzależnieniem od sprawcy. Jeśli jesteś ofiarą przemocy pamiętaj jednak, że bez powiedzenia o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami Twojego domu, może być Ci trudno wyrwać się z toksycznej sytuacji.

Ponieważ zgłoszenie się po pomoc wymaga od ofiary nie lada odwagi, procedura założenia Niebieskiej Karty pozwala na zgłoszenie do niej osób trzecich. Innymi słowy, może to zrobić niemal każdy, kto podejrzewa, że u bliskiej osoby źle się dzieje.

Ma to swoje minusy, ponieważ może być polem do nadużyć – jak już zostało wspomniane, policja nie może nie przyjąć zgłoszenia o Niebieskiej Karcie, a dokument zostaje w aktach potencjalnego sprawcy. Należy jednak pamiętać, że procedura przyznania Niebieskiej Karty ma kilka poziomów i często jest jedyną metodą na uzdrowienie chorej sytuacji.

Jakie są konsekwencje Niebieskiej Karty?

Warto zaznaczyć, że samo zgłoszenie rodziny do statusu Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Jeśli zdecydujesz się na to już po założeniu karty, wszystkie takie zgłoszenia będą dodatkowo notowane w dokumencie. Jednak samo założenie Niebieskiej Karty nie sprawia, że sprawca przemocy trafia do aresztu. Może to być ważne dla osób, dla których osoba ta jest jedynym żywicielem rodziny lub wyraża chęć poprawy.

Natomiast w przypadku, gdy osoba doznająca przemocy zdecyduje się na rozwód, Niebieska Karta jest ważnym dowodem w sprawie i często pozwala na odizolowanie od przemocowego partnera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *