niebieska-karta-co-to

Co to jest Niebieska Karta? Jak wygląda procedura przyznania Niebieskiej Karty?

Kto zakłada Niebieską Kartę? Jak wygląda procedura przyznania Niebieskiej Karty? Co to jest Niebieska Karta? Niebieska Karta to dokument, który informuje o tym, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy….A kiedy kończy się procedura Niebieskiej Karty? Gdy strategia zostanie zrealizowana, a problem przemocy w rodzinie zniknie. rodzina w ,

Przemoc domowa

Jak pomóc osobom dotkniętym przemocą domową?

Funkcjonariusze mogą zatrzymać osobę stosującą przemoc bądź rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty, o której za chwilę napiszmy. Dzwonić należy pod numer 112 (ogólny numer alarmowy) lub 997 (numer alarmowy policji)….Niebieska karta Procedurę pomocy osobom dotkniętym przemocą domową nazywa się Niebieską Kartą. Jest to dokument, który wypełnia funkcjonariusz policji lub pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej po stwierdzeniu występowania przemocy w rodzinie. rodzina w ,