niebieska-karta-co-to

Co to jest Niebieska Karta? Jak wygląda procedura przyznania Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta pozwala na podejmowanie różnych czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Taki dokument nie jest równoznaczny ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jednak może skutecznie uchronić od niejednej tragedii, dlatego warto korzystać z takiej pomocy.

Co to jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta to dokument, który informuje o tym, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Przy czym warto pamiętać, że nie chodzi tu tylko o przemoc fizyczną, ale również psychiczną (np. poniżanie czy straszenie) oraz seksualną i ekonomiczną. Wbrew powszechnej opinii założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. NK jest jedynie informacją dla służb i opieki społecznej, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy. Jest również rozpoczęciem działań, które mają pomóc zatrzymać tę przemoc. Taki dokument może również stanowić dowód procesowy w momencie, gdy ofiara zdecyduje się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Kto zakłada Niebieską Kartę?

Niebieska Karta może zostać założona przez policję. Bardzo często tę procedurę rozpoczyna również pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Ponadto do założenia Niebieskiej Karty uprawnione są placówki oświatowe, takie jak szkoły czy przedszkola oraz placówki służby zdrowia i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jak wygląda procedura przyznania Niebieskiej Karty?

Jeśli jesteś osobą dorosłą, będziesz uczestniczyć w tej procedurze osobiście. Natomiast jeśli jesteś niepełnoletni, będzie cię reprezentował bezpieczny dorosły (np. rodzic, który nie krzywdzi lub pedagog). Oprócz tego w procedurze uczestniczy również osoba, która jest podejrzewana o stosowanie przemocy, a całość prowadzi Grupa Robocza, która najczęściej składa się z policjanta, pracownika MOPS-u i pedagoga. Co ważne, wszystkie z tych osób zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji, które im przekazujesz.

Niebieska Karta składa się z kilku formularzy. Pierwszy krok to wypełnienie formularza A, czyli podstawowych informacji o tobie i twojej sytuacji. Taką kartę wypełnia policjant, pracownik socjalny lub inne służby, o których wspominaliśmy. Taka karta jest przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego, a następnie specjalnie utworzonej Grupy Roboczej.

Następny krok to Karta B, którą otrzymasz od osoby wypełniającej pierwszy formularz lub od Grupy Roboczej. Taka Karta zawiera informacje prawne i praktyczne dla osoby doznającej przemocy. Następnie zostaniesz zaproszony na spotkanie z Grupą Roboczą, gdzie zostanie przygotowany dla ciebie indywidualny plan pomocy, który zostanie zapisany w Karcie C. Taki plan powstaje po ocenie twojej sytuacji oraz po zapoznaniu się z twoimi oczekiwaniami, dlatego w tym momencie powinieneś zgłosić swoje wszystkie potrzeby.

Trzeci krok to oddziaływanie na sprawcę przemocy. Po spotkaniu z tobą, Grupa Robocza wezwie osobę podejrzaną o stosowanie przemocy. Celem takiego spotkania jest wezwanie do zaprzestania zachowań krzywdzących, a jego dokumentacja zostanie zapisana w Karcie D. W uzasadnionych sytuacjach Grupa może tu również wystąpić do prokuratury o zasto­sowanie środków zapobiegawczych, np. dozór policji lub tymczasowe aresztowanie.

Następnie Grupa Robocza analizuje całą sprawę i zaczyna realizować specjalnie przygotowany plan pomocy rodzinie. A kiedy kończy się procedura Niebieskiej Karty? Gdy strategia zostanie zrealizowana, a problem przemocy w rodzinie zniknie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.