Rodzina w komplecie leżąca na łóżku

Rodzina żony, męża cudzoziemca w Polsce – kiedy może przyjechać, zasady pobytu, odwiedzin?

Przyjeżdżający do Polski cudzoziemcy, bardzo często rozstają się w tym celu z rodzinami, od których nierzadko dzielą ich tysiące kilometrów. Czy żona, mąż albo dzieci mogą przyjechać w odwiedziny i jak wyglądają przepisy prawa w tym względzie?

Cudzoziemiec w Polsce – na jakich zasadach pobytu?

Obcokrajowcy do Polski przybywają z różnych powodów, choć najczęściej chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość zarobkowania. Aby móc legalnie pracować w naszym kraju, osoba taka musi ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy (lub stały) i pracę. W ten sposób można się podjąć zatrudnienia, najczęściej na konkretnych warunkach i tym samym żyć normalnie na terenie Polski. Takie emigracje zarobkowe najczęściej wiążą się jednak z rozdzieleniem z rodziną. Mąż czy żona opuszczają swoich bliskich i nierzadko są od nich oddzieleni nawet długie miesiące. Czy rodzina cudzoziemca może do niego przyjechać w odwiedziny? Kiedy? Na jakich zasadach?

Rodzina cudzoziemca a przyjazd do Polski – czy możliwy?

Rozdzielenie rodzin bywa trudne, zwłaszcza gdy jest to rozstanie na kilka miesięcy czy nawet dłużej. Wielu cudzoziemców tęskniących za bliskimi może zastanawiać się nad tym, czy byłaby możliwość ich przyjazdu do Polski. Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca, jako że polskie prawo umożliwia staranie się o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Kancelaria Lex AdVena opisuje dokładniej zasady dla cudzoziemców w Polsce i to, w jaki sposób należy ubiegać się o niezbędne zezwolenia.

Kiedy cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt rodziny?

Żeby w ogóle można było rozpatrzyć tę kwestię, warunkiem podstawowym jest to, aby sam cudzoziemiec przebywał na terenie Polski legalnie. Musi więc posiadać odpowiednie zezwolenie np. na pobyt stały lub czasowy, pobyt rezydenta, czy posiadać status uchodźcy. Innymi słowy, konieczne jest spełnienie jednego z wielu możliwych tytułów pobytowych, jakie są możliwe. Jeżeli tak jest, cudzoziemiec może wówczas złożyć specjalny wniosek w urzędzie wojewody właściwym dla miejsca zamieszkania.

Kto zalicza się do rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce?

Należy też mieć świadomość tego, kto właściwie może być zaliczany do rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce, aby móc starać się o zezwolenie na pobyt. Dotyczy to więc w szczególności małżonków oraz dzieci, w tym także małoletni przysposobieni. Dotyczy to także osób dorosłych, będących wstępnymi w linii prostej i prawującymi opiekę nad dziećmi danego cudzoziemca. Rzecz jasna należy przy tym spełnić kilka istotnych warunków, przede wszystkim obcokrajowiec musi udowodnić legalność pobytu, a także stałe źródło dochodu, by dziecko mogło do niego dołączyć.

Na jakich zasadach działa pobyt rodziny cudzoziemca w Polsce?

Po złożeniu wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów oraz pozytywnej opinii administracyjnej rodzina cudzoziemca może do niego legalnie dołączyć. Ich pobyt będzie działał na zasadzie zezwolenia czasowego. Pobyt rodziny cudzoziemca może potrwać od 3 miesięcy do 3 lat, po których konieczne będzie ponowne staranie się o legalność pobytu.

jeden komentarz dla “Rodzina żony, męża cudzoziemca w Polsce – kiedy może przyjechać, zasady pobytu, odwiedzin?

  1. Sisti says:

    Dziękuje, znalazłam odpowiedź na pytania, które mnie nurtowały. Zastanawiam się, czy w Polsce wkrótce nie będzie bardzo dużo cudzoziemców. Mam wrażenie, że na każdym kroku ich spotykam i to w przychodniach, sklepach, więc takich zadomowionych. Nigdy bym nie pomyślała, że można chcieć osiedlić się w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.