matka i córka

Czym jest rodzina? Charakterystyka rodziny

O rodzinie mówi się dość sporo, często jednak trudno zorientować się, czym z definicji jest rodzina. Czy jest to tylko grupa osób związanych więzami krwi? Czy osoby adoptowane również mają rodzinę w swoich opiekunach w sensie prawnym i emocjonalnym? Co to właściwie tak naprawdę jest rodzina?

Rodzina – różne definicje

Rodzina jest obiektem badań socjologów i psychologów od wielu lat. Według najpopularniejszej definicji, rodzina to grupa osób połączonych przez pokrewieństwo, jednak dzisiaj wiemy dobrze, że istnieją też rodziny nie bazujące na pokrewieństwach, ale na więzach i wzajemnym zaangażowaniu, jak rodziny adopcyjne. Według definicji, rodzina to również najważniejsza i podstawowa komórka społeczna.

Definicje rodziny zmieniały się na przestrzeni lat i rozwijały się o coraz to nowe aspekty tej grupy. Niegdyś mianem rodziny określano tylko i wyłącznie grupę osób spokrewnionych ze sobą, lub rodziców z dzieckiem. Na przestrzeni lat zwrócono uwagę także na międzypokoleniowe mechanizmy, które wpływają na życie jej członków. Coraz częściej zaczęto także uznawać jako rodzinę grupę osób niespokrewnionych ze sobą, która spełnia funkcje opiekuńcze i cechuje się aktami wzajemnej pomocy.

Czym jest rodzina?

Rodzina może więc być naszym najbliższym otoczeniem, z którym łączą nas więzy krwi, ale może też być grupą naszych opiekunów, zupełnie z nami niespokrewnionymi. Osoby, które wychowują się w placówkach opiekuńczych bardzo często nie znają swoich krewnych, więc rodzinę rozpatrują jako najbliższe otoczenie, które spełnia ich podstawowe potrzeby, takie jak potrzeba pożywienia, bliskości i więzi społecznych.

Istnieją rodziny wielopokoleniowe, rodziny wielodzietne i rodziny małe, w których w jednym gospodarstwie mieszkają jedynie opiekunowie z dzieckiem.

W różnych kulturach rozróżniamy również rodziny poligamiczne i monogamiczne. Te pierwsze opierają się na związku małżeńskim bądź partnerskich dorosłych opiekunów z wieloma osobami i na tej podstawie są tworzone. Ten typ rodzin często występuje w krajach islamskich. Z kolei rodziny monogamiczne to takie, które są oparte na związku monogamicznym, czyli relacji dwóch osób, które tworzą rodzinę.

Jakie są funkcje rodziny?

Co to znaczy, że rodzina jest najważniejszą komórką społeczną? Wynika to z jej funkcji, która polega na kształtowaniu postaw i zachowań małoletniego członka rodziny. Rodzice czy opiekunowie to tak zwana pierwsza matryca miłości dla dziecka, odnośnik, dzięki któremu tworzy on swoje emocjonalne więzi w innymi ludźmi w późniejszym życiu.

Rodzina pełni wiele funkcji, które zawierają w sobie różne potrzeby materialne i emocjonalne. Rozróżnia się funkcję prokreacyjną (mającą za zadanie zaspokoić potrzeby seksualne małżonków, którzy tworzą rodzinę), materialną (polegającą na zapewnieniu bytu i prowadzeniu wspólnie gospodarstwa domowego), wychowawczą (która ma zapewnić dziecku możliwość poprawnego procesu socjalizacji) czy emocjonalną, która polega na budowaniu więzi i dbaniu o dobrostan psychiczny jej członków.

jeden komentarz dla “Czym jest rodzina? Charakterystyka rodziny

  1. nadia says:

    Rodzina. wielkie słowo. Już jak człowiek bierze ślub to zdaje sobie sprawę, że od niego tworzy rodzinę. To coś wspaniałego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.