rodzina

Rodzina – definicja. Co to jest rodzina?

W ujęciu socjologicznym rozróżniamy ponadto rodziny monogamiczne – czyli tworzone przez osoby będące w związku z drugą osobą, oraz rodziny poligamiczne – oparte na poligamii, związku romantycznym wielu osób dorosłych. rodzina w , , , , , , , ,