matka i córka

Czym jest rodzina? Charakterystyka rodziny

W różnych kulturach rozróżniamy również rodziny poligamiczne i monogamiczne. Te pierwsze opierają się na związku małżeńskim bądź partnerskich dorosłych opiekunów z wieloma osobami i na tej podstawie są tworzone….Z kolei rodziny monogamiczne to takie, które są oparte na związku monogamicznym, czyli relacji dwóch osób, które tworzą rodzinę. Jakie są funkcje rodziny? Co to znaczy, że rodzina jest najważniejszą komórką społeczną? rodzina w , , , , , ,