rodzina

Rodzina – definicja. Co to jest rodzina?

O rodzinie być może słyszysz na co dzień, możesz jednak zastanawiać się, jaka jest właściwie definicja rodziny? I jak w ciągu lat zmieniały się pojęcia z nią związane? Odpowiedzi możesz znaleźć w poniższym artykule.

Co to jest rodzina?

Rodzina to według najbardziej popularnej definicji grupa osób powiązanych ze sobą dzięki pokrewieństwu lub powinowactwu. Jednak rodzina występuje także w przypadku adopcji, gdy więzy między dzieckiem a opiekunem nie polegają na pokrewieństwu lecz rodzą się poprzez opiekę, wychowywanie i wspólne spędzanie czasu. Zdaniem socjologów, jest to również podstawowa komórka społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

O rodzinie możemy mówić w ujęciu nieco węższym, gdy mówimy o rodzicach i dziecku, ale istnieją także rodziny wielopokoleniowe, stworzone z wielu osób w różnym wieku.

W potocznym ujęciu założenie rodziny wiąże się z wejściem w związek małżeński i spłodzeniem potomstwa, jednak w istocie rodzina może powstać również, jak zostało już wspomniane, przez adopcję.

Różne definicje rodziny

Definicja rodziny i badania nad tą grupą przez wiele lat były obiektem zainteresowań badaczy. Definicja rodziny ewoluowała i zaczęła zawierać w sobie różne aspekty – im szersze i dokładniejsze były badania, tym częściej zaczęto zauważać, że rodziny są różne, wszystkie jednak spełniają swoją podstawową funkcję, jaką jest tworzenie więzi, opieka nad członkami grupy, oraz zaspokajanie jej potrzeb emocjonalnych.

Najczęściej przytaczana jest definicja Augusta Comte, która mówi, że rodzina jest podstawową grupą społeczną. Natomiast z tego punktu zaczęto szerzej przypatrywać się definicji rodziny. Podejście systemowe patrzy na rodzinę jako na pewną całość, strukturę, w której zmiana zachowań poszczególnych jej elementów wpływa na całą rodzinę. W psychoterapii znane są ustawienia rodzinne Berta Hellingera, wskazujące na problemy wynikające z przeszłości rodzinnej, której nawet często nie pamiętamy, a nawet – nie nastąpiły one za naszego życia. Metoda Hellingera wskazuje na potrzebę pojednania z krewnymi, nawet jeśli już nie żyją. Według tej teorii złe postępki, których dopuścili się nasi krewni w dalekiej przeszłości mogą za pomocą różnych kodów emocjonalnych wpływać na przyszłe pokolenia.

W bardziej współczesnym ujęciu, rodziną nazywa się także grupę osób, które nie są ze sobą spokrewnione, jednak posiadają ze sobą połączenie emocjonalne i pełnią funkcje, którymi charakteryzuje się rodzina.

Rodzaje rodzin

Jak wiemy, rozróżniamy rodziny wielopokoleniowe, rodzinę daleką, bliską a także taką, którą sami założyliśmy. Jeśli nie masz swojej rodziny, na pytanie o swoich krewnych odpowiesz prawdopodobnie, że są to rodzice lub rodzeństwo, jeśli jednak spłodziłeś lub urodziłaś potomstwo, na myśl przyjdzie Ci najprawdopodobniej jako pierwsze właśnie to.
W ujęciu socjologicznym rozróżniamy ponadto rodziny monogamiczne – czyli tworzone przez osoby będące w związku z drugą osobą, oraz rodziny poligamiczne – oparte na poligamii, związku romantycznym wielu osób dorosłych.

Warto zaznaczyć, że badania nad rodziną wciąż trwają, a pojęcie to niesie w sobie wiele możliwości i dróg poszukiwań.

jeden komentarz dla “Rodzina – definicja. Co to jest rodzina?

  1. Jorguś says:

    Ja uważam, że rodzina to po prostu bliskie osoby, które decydują się na bycie ze sobą na dobre i na złe. Rodzinę można założyć z każdym, kto jest zdolny do troski i odpowiedzialności. Szkoda, że Państwo Polskie tego nie kuma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.